Επιθεώρηση Ιατρικού Δικαίου - ΕΙΔ

Προφίλ Περιοδικού

Το περιοδικό ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΕΙΔ) είναι επιστημονικό περιοδικό. 

Οι αποδέκτες του είναι όσοι ορίζονται σύμφωνα με τη νομοθεσία Ν.Δ. 96/1973, άρθρο 31 παρ. 1, Ν. 1316/1983 κλπ. 
Το περιοδικό έχει στόχο το ιατρικό δίκαιο, ιατρική ευθύνη, ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα. 
Επιστολές αναγνωστών δεν απηχούν αναγκαστικά απόψεις της σύνταξης του περιοδικού. 
Το περιοδικό επίσης δεν δημοσιεύει νομοθετικά κείμενα, που μπορεί να αποτελέσουν υλικό εξειδικευμένου περιοδικού. 
Στην Ε.Ι.Δ. υπάρχει σε μεγάλο βαθμό ιατρική ορολογία. 
Το ίδιο συμβαίνει και με τη βιβλιογραφία, η οποία μπορεί να είναι κατά το ιατρικό και όχι νομικό βιβλιογραφικό σύστημα. 
Γίνονται δεκτές δικαστικές αποφάσεις που προέρχονται από δικηγόρους ή λειτουργούς του νομικού χώρου.
Δεν γίνεται δεκτός ο σχολιασμός δικηγόρων που τυχόν έχουν υποστηρίξει με οποιονδήποτε τρόπο την υπόθεση. 
Η σύνταξη του περιοδικού κάνει κάθε προσπάθεια προς ενημέρωση και αξιοπιστία των στοιχείων τα οποία δημοσιεύει.
Παρ’ όλα αυτά ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για την τυχόν ανακρίβεια των δεδομένων και τυχόν σφάλματα. 
Παρακαλούνται οι αναγνώστες για οποιεσδήποτε υποδείξεις για σφάλματα, παραλείψεις και κάθε παρατήρηση που θα συμβάλλει στη βελτίωση του περιοδικού. 

Απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια η ολική ή μερική αναδημοσίευση και γενικά αναπαραγωγή ή αναμετάδοση
αυτής της έκδοσης σε οποιαδήποτε μορφή, έντυπη, ηλεκτρονική, CD, DVD, διαδικτυακή ή άλλη και με οποιοδήποτε μέσο,
ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοαντιγραφικό, ηχογραφικό ή άλλο.

Το περιοδικό, πιστεύοντας ότι καλύπτει ένα μεγάλο κενό στο χώρο της ιατρικής βιβλιογραφίας, αφιερώνεται στον έλληνα γιατρό
και στην προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας, που διαφυλάσσεται καλύτερα με την επίγνωση δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.

Google Ads